Tiến sĩ trong Vật lý Ứng dụng - qua Nghiên cứu

Đại học Quốc tế INTI
Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Chứng chỉ
Tiến sĩ (PhD)
Các hình thức học tập
Full-time, Part-time
Thời gian học
3 years
Kỳ nhập học
Tháng 1 Tháng 5 Tháng 9
Total tuition fee (local)
USD 8,077
Total tuition fee (foreign)
USD 8,077

Yêu cầu đầu vào

 • Bằng Thạc sỹ được ghi nhận trong lĩnh vực liên quan; VÀ
 • Đạt được các yêu cầu tiếng Anh sau:
  • Bằng Thạc sỹ dùng tiếng Anh**; HOẶC
  • Tín chỉ 6 trong MCE / SPM / GCE; HOẶC
  • MUET 2 hoặc 3 / TOEFL 550 / IELTS 6.0; HOẶC
  • Điểm tương đương từ bất ký những thứ trên ở trình độ đại học ở một trường đại học được công nhận

Chương trình đào tạo

Cấu trúc:

 • Phương pháp nghiên cứu *
 • Sinh viên được yêu cầu xuất trình một luận án để thực hiện đầy đủ các yêu cầu tốt nghiệp

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Vật lý tinh thể lỏng
 • Công nghệ điện xung

Chia sẻ