Tiến sĩ Triết học (PhD) trong quản lý - Nghiên cứu

Đại học Quốc tế INTI
Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Chứng chỉ
Tiến sĩ (PhD)
Các hình thức học tập
Full-time, Part-time
Thời gian học
3 years
Kỳ nhập học
Tháng 1 Tháng 5 Tháng 9
Total tuition fee (local)
USD 8,077
Total tuition fee (foreign)
USD 8,077

Yêu cầu đầu vào

 •  Bằng Thạc sĩ được công nhận trong các lĩnh vực có liên quan; VÀ
 • Đáp ứng được bất kỳ các yêu cầu Tiếng Anh nào dưới đây:
 • Bằng Thạc sĩ bằng Tiếng Anh **; HOẶC
 • 6 tín chỉ trình độ MCE / SPM / GCE; HOẶC
 • MUET Trình độ 2 hoặc 3 / TOEFL 550 / IELTS 6.0; HOẶC
 • Điểm tương đương bất kỳ có được trên bậc đại học tại một trường đại học được công nhận

Chương trình đào tạo

Cấu trúc

 • Phương pháp nghiên cứu kinh doanh
 • Phân tích định lượng
 • Phân tích định tính
 • Hội thảo tiến sĩ
 • Học sinh được yêu cầu viết một luận án (48.000 từ) để thực hiện đầy đủ các yêu cầu tốt nghiệp

Các môn nghiên cứu

 • Kinh doanh
 • Quản lý
 • Marketing
 • Quản trị nhân lực
 • Kế toán / Tài chính
 • Doanh nghiệp
 • Bất kỳ ngành kinh doanh mới nổi khác

Chia sẻ