Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Taylor's College

Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 8,417,912 mỗi month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 9%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 13

Accounting & Finance 2 Applied, Pure Sciences 4 Architecture, Building 1 Business, Management 3 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 2 Engineering 1 Humanities & Social Sciences 1 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ