Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Taylor's College

Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt USD 359 mỗi month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 9%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Applied, Pure Sciences 3 Business, Management 1 Computer Science, IT 2 Creative Arts & Design 2 Engineering 1 Humanities & Social Sciences 1 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ