Văn bằng kinh doanh

Taylor's College
Subang Jaya, Selangor, Malaysia
Chứng chỉ
Cao Đẳng
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
2 years
Kỳ nhập học
Tháng 4 Tháng 8
Total tuition fee (local)
₫ 274,872,892
Total tuition fee (foreign)
₫ 372,646,370

Yêu cầu đầu vào

 • Giấy chứng nhận giáo dục Malaysia (SPM) / Trình độ O: Tối thiểu 3 tín chỉ bao gồm Tiếng Anh và Toán học với đạt ở môn Tiếng Malaysia
 • Giấy chứng nhận Kiểm tra Thống Nhất (UEC): Vượt qua với tối thiểu 3Bs  với đạt ở môn Tiếng Anh và Toán học
 • Trình độ chuyên môn khác: Sinh viên với trình độ khác sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp cụ thể

Chương trình đào tạo

NĂM 1

Học kỳ 1

 • Giới thiệu về Kinh doanh
 • Ứng dụng Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp
 • Kinh tế vi mô
 • Nguyên lý Kế toán
 • Tiếng anh I

Học kỳ 2

 • Toán học Kinh Doanh
 • Giới thiệu về Tài chính
 • Nguyên tắc của Marketing
 • Tiếng Anh II
 • MPU (U1) *
 • MPU (U2) *

Học kỳ 3

 • Thống kê kinh doanh
 • Kế toán tài chính
 • Quản lý nhân lực
 • Hành Vi Tổ Chức
 • Nguyên tắc quản lý
 • MPU (U3) *

NĂM 2

Học kỳ 4

 • Truyền thông kinh doanh
 • Kinh tế vĩ mô
 • Môn tự chọn I
 • Môn tự chọn II
 • MPU (U4) *

Học kỳ 5

 • Thực tập

Học kỳ 6

 • Đạo đức kinh doanh
 • Luật Kinh doanh
 • Kinh doanh quốc tế
 • Kế toán quản trị
 • Môn tự chọn III
 • Môn tự chọn IV

MÔN TỰ CHỌN

 • Hành vi tiêu dùng
 • Thương mại Điện tử
 • Doanh nhân
 • Nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu thị trường
 • Marketing quốc tế
 • Giới thiệu về Đầu tư
 • Hệ thống quản lý thông tin
 • Quan hệ công chúng

Môn tự chọn MAICSA

(Được công nhận cho Chứng chỉ PDCA)

 • Tuân thủ và thực tiễn Công ty
 • Luật & Tiến hành cuộc họp

LƯU Ý: * Bộ Giáo dục (MOE) yêu cầu tất cả học sinh tham Mata Pelajaran Umum (MPU) (tức là Nghiên Cứu Đại Cương) được phân loại theo U1, U2, U3 và U4 trong thời gian học của họ. Học phần U1 được quy định bởi Bộ Giáo dục trong khi học phần U2, U3 và U4 là từ một danh sách các học phần cốt lõi của trường đại học (UCM) quy định theo Hướng dẫn chương trình.

 

Chia sẻ