Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Malaysia Sarawak

Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 8,417,912 mỗi month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 20%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Creative Arts & Design 2 Education and Teaching 1 Engineering 4 Health and Medicine 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ