EasyUni logo

Navigation

Xếp hạng các trường đại học tại Đức

November 11, 2017

EasyUni Staff

Trong năm 2012, hơn 2 triệu sinh viên đã theo học tại các trường đại học cung cấp kiến thức và kỹ năng cho các tài năng của ngày mai. Để duy trì mức chất lượng này các trường đại học Đức dành một nỗ lực trong việc vào danh sách những trường đại học hàng đầu đuợc xếp  hạng, như các bảng xếp hạng sau đây cho thấy.

Bảng xếp hạng đại học Quacquarelli Symonds (QS)

Bảng xếp hạng này cho thấy, ba trường đại học được xếp hạng trong số 100 trường tốt nhất thế giới và 28 trường khác trong top 300 thế giới

Xếp hạng bởi QS

Trường

50

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

53

Technische Universität München

65

Ludwig-Maximilians-Universität München

102

Universität Freiburg

109

Freie Universität Berlin

Các trường đại học Đức nổi bật đào tạo các lĩnh vực:

  • Ngôn ngữ học
  • Vật lý
  • Y khoa
  • Dược
  • Hóa học

Bảng xếp hạng thế giới
Bảng xếp hạng Thế giới công bố vào năm 2013 có mười một trường đại học Đức trong top 200. Bên cạnh đó thêm tám trường trong top 200.

Xếp hạng trên bảng xếp hạng thế giới

Trường

48

Ludwig-Maximilians-Universität München

70

Georg-August-Universität Göttingen

78

Universität Heidelberg

99

Humboldt-Universität zu Berlin

105

Technische Universität München

128

Freie Universität Berlin

144

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

151

Karlsruhe Institute of Technology

154

RWTH Aachen University

171

Universität Bonn

199

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Bảng xếp hạng Thượng Hải
Trong năm 2013, bảng xếp hạng Thượng Hải xếp hạng bốn trường đại học của Đức trong số 100 trường đại học tốt nhất của thế giới và 34 trường đại học khác trong top 500.

Xếp hạng trên bảng xếp hạng Thượng Hải

Trường

50

Technical University of Munich

54

University of Heidelberg

61

University of Munich

100

University of Freiburg

101-150

University of Bonn

101-150

University of Frankfurt

101-150

University of Göttingen

101-150

University of Münster

101-150

University of Hamburg

101-150

University of Kiel

Navinder Kumar

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison