Foundation in Business

AIMST University
Malaysia
Chứng chỉ
Dự bị
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
1 year
Kỳ nhập học
Tháng 4 Tháng 5 Tháng 7
Total tuition fee (local)
₫ 70,429,865
Total tuition fee (foreign)
₫ 47,982,099

Chia sẻ