Foundation in Science

AIMST University
Malaysia
Chứng chỉ
Dự bị
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
1 year
Kỳ nhập học
Tháng 4 Tháng 5 Tháng 7
Total tuition fee (local)
₫ 80,811,957
Total tuition fee (foreign)
₫ 58,364,191

Chia sẻ