Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Công nghệ và Sáng tạo Châu Á Thái Bình Dương (A.P.U)

Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia

Khóa học

1 courses found
Filter courses
BA (Hons) in Tourism Management
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
  • Tuition Fees
  • MYR 87000,00 - Malaysian students
  • ₫ 524,716,526 - International students
  • Full tuition fee