Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

German-Malaysian Institute

Kajang, Selangor, Malaysia
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 5,611,941 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Engineering 10

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ