American Degree Transfer Programme (ADTP)

INTEC Education College
Shah Alam, Selangor, Malaysia
Chứng chỉ
Dự bị
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
2 years
Kỳ nhập học
Tháng 1 Tháng 7
Total tuition fee (local)
₫ 198,157,653
Total tuition fee (foreign)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Chia sẻ