Diploma in Accounting

INTEC Education College
Shah Alam, Selangor, Malaysia
Chứng chỉ
Cao Đẳng
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
2 years
Kỳ nhập học
Tháng 5 Tháng 9
Total tuition fee (local)
₫ 132,441,818
Total tuition fee (foreign)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Chia sẻ