Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

International College of Music (ICOM)

Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt USD 419 mỗi month
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế 30%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 3

Creative Arts & Design 3

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ