Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Khoa học và Quản lý (MSU)

Malaysia

Khóa học

14 courses found
Filter courses
Diploma in Ophtalmic Dispensing
Cao Đẳng
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 51750,00 - Malaysian students
 • ₫ 414,161,279 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor in Bioinformatics (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 43800,00 - Malaysian students
 • ₫ 424,262,774 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor in Forensic Science (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
 • Tuition Fees
 • MYR 97200,00 - Malaysian students
 • ₫ 872,432,418 - International students
 • Full tuition fee
PhD in Biomedicine (by Research)
Tiến sĩ (PhD)
Full-time
2 years
 • Tuition Fees
 • MYR 30500,00 - Malaysian students
 • ₫ 246,370,023 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Computer Forensic
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 24000,00 - Malaysian students
 • ₫ 229,809,002 - International students
 • Full tuition fee