Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Khoa học và Quản lý (MSU)

Malaysia

Khóa học

151 courses found
Filter courses
Master in Clinical Pharmacy
Thạc sĩ
Full-time
1 year
 • Tuition Fees
 • MYR 43590,00 - Malaysian students
 • ₫ 318,501,171 - International students
 • Full tuition fee
Master of Pharmacy (By Research)
Thạc sĩ
Full-time
1 year
 • Tuition Fees
 • MYR 49500,00 - Malaysian students
 • ₫ 334,894,614 - International students
 • Full tuition fee
Master of Design (Coursework)
Thạc sĩ
Full-time
2 years
 • Tuition Fees
 • MYR 45020,00 - Malaysian students
 • ₫ 339,578,454 - International students
 • Full tuition fee
Master in Biomedical Science
Thạc sĩ
Full-time
17 months
 • Tuition Fees
 • MYR 47280,00 - Malaysian students
 • ₫ 407,494,145 - International students
 • Full tuition fee
Master in International Business
Thạc sĩ
Full-time
17 months
 • Tuition Fees
 • MYR 37560,00 - Malaysian students
 • ₫ 311,475,410 - International students
 • Full tuition fee