Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Multimedia University - (MMU) Cyberjaya

Malaysia

Khóa học

10 courses found
Filter courses
Bachelor of Finance (Hons.)
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 52000,00 - Malaysian students
 • ₫ 364,776,194 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor of Accounting (Hons.)
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
 • Tuition Fees
 • MYR 70000,00 - Malaysian students
 • ₫ 491,044,877 - International students
 • Full tuition fee
Foundation in Management
Dự bị
Full-time
1 year
 • Tuition Fees
 • MYR 6000,00 - Malaysian students
 • ₫ 112,238,829 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor of Finance (Hons.)
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • USD 11832,00 - Malaysian students
 • ₫ 277,096,019 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor of Accounting (Hons.)
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
 • Tuition Fees
 • USD 15927,00 - Malaysian students
 • ₫ 372,997,658 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Accounting
Cao Đẳng
Full-time
2 years
 • Tuition Fees
 • USD 5460,00 - Malaysian students
 • ₫ 127,868,852 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Finance
Cao Đẳng
Full-time
2 years
 • Tuition Fees
 • USD 4980,00 - Malaysian students
 • ₫ 116,627,635 - International students
 • Full tuition fee