Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Multimedia University - (MMU) Cyberjaya

Malaysia

Khóa học

4 courses found
Filter courses
Diploma in Cinematography
Cao Đẳng
Full-time
2 years
 • Tuition Fees
 • USD 5230,00 - Malaysian students
 • ₫ 122,482,436 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Creative Producing
Cao Đẳng
Full-time
2 years
 • Tuition Fees
 • USD 5230,00 - Malaysian students
 • ₫ 122,482,436 - International students
 • Full tuition fee
Foundation in Cinematic Arts
Dự bị
Full-time
1 year
 • Tuition Fees
 • USD 1364,00 - Malaysian students
 • ₫ 31,943,794 - International students
 • Full tuition fee