Văn bằng Thiết kế Đa phương tiện

Cao đẳng Saito
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Chứng chỉ
Cao Đẳng
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
32 months
Kỳ nhập học
Tháng 1 Tháng 3 Tháng 5 Tháng 7 Tháng 10 Tháng 11
Total tuition fee (local)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Total tuition fee (foreign)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Yêu cầu đầu vào

Các yêu cầu đầu vào tối thiểu cho chương trình bằng tốt nghiệp là một trong những điều sau đây:

 • Giấy chứng SPM với ba tín chỉ
 • Senior Middle Three UEC with 3Bs
 •  Chứng chỉ GCE / 'O' Levels hoặc tương đương với ba tín chỉ

Những học sinh không thực hiện đầy đủ các yêu cầu đầu vào được liệt kê ở trên vẫn có thể đượ nhập học vào khóa học để nhận Giấy chứng nhận Thiết kế sáng tạo của chúng tôi trước khi kết thúc với văn bằng của họ. Yêu cầu đầu vào tối thiểu cho các Chứng chỉ Thiết kế sáng tạo sẽ được như sau:

 • Giấy chứng nhận SPM có ít nhất một tín chỉ
 •  chứng chỉ GCE / 'O' Levels hoặc tương đương với ít nhất một tín chỉ

Chương trình đào tạo

Năm 1

 • Lịch sử Thiết kế đồ họa
 • Nguyên tắc Thiết kế và thực hành
 • Vẽ cơ bản
 • Thiết kế đồ họa máy tính 1
 • Tiếng Anh giao tiếp
 • Nhiếp ảnh & kỹ thuật số hình ảnh
 • Thiết kế đồ họa máy tính 2
 • Kịch bản và Chỉ đạo nghệ thuật
 • Typography kỹ thuật số
 • Mata Pelajaran Pengajian Umum 1
 • Quay video
 • 2D Animation
 • Truyền thông trong Kinh doanh

Năm 2

 • Minh họa kỹ thuật số
 • xuất bản điện tử
 • 3D Visualization
 • Thiết kế giao diện đa phương tiện
 • Tư duy sáng tạo
 • 3D Animation
 • Video sản xuất kỹ thuật số
 • chuyển động đồ họa
 • Doanh nhân
 • Mata Pelajaran Pengajian Umum 2
 • Quản lý dự án thiết kế
 • Thiết kế Web
 • Mata Pelajaran Pengajian Umum 3

Năm 3

 • Thực tập
 • Mata Pelajaran Pengajian Umum 4
 • Dự án Multimedia Dip.
 • Sản xuất trong đa phương tiện
 • Nguyên tắc quảng cáo

Chia sẻ