Al-Asasi Pre-University Programme

Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)
Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
Chứng chỉ
Dự bị
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
2 years
Kỳ nhập học
Tháng 2 Tháng 7 Tháng 11
Total tuition fee (local)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Total tuition fee (foreign)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Chia sẻ