Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Central Queensland University

Queensland, Úc
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 16,234,609 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 15%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Business, Management 3 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 1 Education and Teaching 1 Engineering 1 Health and Medicine 1 Hotel Management & Hospitality 1 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Chia sẻ