EasyUni logo

Navigation

King's Own Institute Cover Photo
King's Own Institute Logo
King's Own Institute Logo

Học viện King's Own

Sydney, New South Wales, Australia

Advertisement

universities with courses in Computer Science and IT

universities with courses in Hotel Management and Hospitality

universities with courses in Mass Communication and Media

Statistics
4 Undergraduate programs
3 Postgraduate programs

Overview

Statistics
Institution type Data not available
Year established Data not available
Campus setting Data not available
Student population Data not available
foreign students Data not available
Nationalities Data not available
Advertisement

About Học viện King's Own

Học viện King's Own là một tổ chức cấp đại học được đặt tại trung tâm Sydney, Australia, cung cấp văn bằng cử nhân đại học và sau đại học được công nhận chuyên ngành kinh doanh, kế toán và TESOL (Dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác).

Học viện King's Own mục tiêu được công nhận trở thành nhà cung cấp giáo dục hàng đầu, nổi tiếng trong việc với việc ươm mầm sự thành công cho các sinh viên. KOI là một nhóm bao gồm các học viên có kinh nghiệm rộng lớn với niềm tự hào và xác lập các thành tích trong giáo dục và kinh doanh.

Admissions

Intakes

Admissions Statistics
IELTS Data not available
TOEFL Data not available

For admission requirements and intakes for each individual course/programme please refer to course details.

Or, contact us for more information

Courses available 9

Tuition and application fees

Data not available

Estimated tuition fees as reported by the institution.

Tuition and Application Statistics
Application fee (local students) Data not available
Application fee (foreign students) Data not available
Student visa fee (foreign students) Data not available

Living cost

Data not available

Average living cost in Australia

The amount is indicated taking into account the average cost of food, accommodation, etc in Australia for 2024

Costs Statistics
Food Data not available
Accommodation Data not available
Others Data not available

Accommodation

Cost of living as a guideline is AUD$18,610 per year. This will vary according to personal preferences, choices and circumstances. With some research and adjustments, many students are able to enjoy their lives here within or below this budget.

There are a few accommodation options such as Austay Accommodation, Global Experience, Student Stay Australia, Iglu Student Accommodation and many more.

Campus

KOI is situated 10 minutes of travel time from the Sydney City Centre. Conveniently located with easy access to public transport (5 – 10 min from the nearest train and bus station).

Student population

Data not available

Total population

Student Statistics
Undergraduate students Data not available
Postgraduate students Data not available
foreign students Data not available

Mission

Mọi thông tin hỗ trợ về tư vấn du học, thông tin hỗ trợ tài chính hoặc hướng dẫn cách thức tìm các chương trình học bổng, xin vui lòng điền thông tin vào form có sẵn, hoặc liên hệ với EasyUni Việt Nam theo số hotline - email: [email protected]

Photos

More

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Courses selected for comparison