Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

La Trobe University

Sydney, New South Wales, Úc
Rankings:
  • 405 QS World University Rankings 2014
  • 390 QS World University Rankings 2013
  • 394 QS World University Rankings 2015
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 27,436,489 per month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 26%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 3 Applied, Pure Sciences 1 Business, Management 2 Computer Science, IT 1 Engineering 1 Humanities & Social Sciences 2 Law 1 Mass Communication & Media 1 MBA 1 Sports Science 1

Liên hệ

Chia sẻ