Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

NIT Australia

Perth, Western Australia, Úc
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 27,598,835 mỗi month
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế 95%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 9

Business, Management 2 Computer Science, IT 6 Engineering 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ