Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Queensland University of Technology

Brisbane, Queensland, Úc
Rankings:
  • 279 QS World University Rankings 2013
  • 285 QS World University Rankings 2014
  • 293 THE World University Rankings 2013-2014
  • 294 THE World University Rankings 2014-2015
  • 263 QS World University Rankings 2015
  • 24 THE Young University Rankings 2017
  • 201 THE World University Rankings 2018
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 32,469,218 per month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 16%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Business, Management 1 Education and Teaching 1 Engineering 2 Health and Medicine 2 Law 1 Mass Communication & Media 2

Liên hệ

Chia sẻ