Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Newcastle, Australia

Sydney, New South Wales, Úc
Rankings:
  • 257 QS World University Rankings 2014
  • 298 QS World University Rankings 2013
  • 265 THE World University Rankings 2013-2014
  • 262 THE World University Rankings 2014-2015
  • 256 QS World University Rankings 2015
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 37,339,600 per month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 15%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Architecture, Building 1 Business, Management 1 Computer Science, IT 3 Creative Arts & Design 2 Engineering 2 Health and Medicine 1 Humanities & Social Sciences 1

Liên hệ

Chia sẻ