Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Cao đẳng Mohawk

Hamilton, Ontario, Canada
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt USD 1,114 mỗi month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Về Cao đẳng Mohawk

Chương trình học đa dạng của trường cao đẳng Mohawk chủ yếu là dạy nghề, giáo dục thường xuyên,cấp bằng cao đẳng, cho phép sinh viên để tối ưu hóa nền giáo dục của chính họ. Hơn nữa, chương trình giáo dục vừa học vừa làm cung cấp cho sinh viên những kinh nghiệm thực tế, chuẩn bị cho sự nghiệp thành công trong lĩnh vực của họ. Trường cao đẳng Mohawk được công nhận và tài trợ bởi Bộ Đào tạo, Trường Cao Đẳng và Đại học và là thành viên của Hiệp hội các trường cao đẳng cộng đồng  của Canada (ACCC). 

Thông tin về khu học xá

Mohawk College has three main campuses:

  • Fennell Campus
  • Institute for Applied Health Sciences at McMaster (IAHS)
  • Stoney Creek Campus

The Fennell Campus located in Hamilton, the Stoney Creek Campus located in Stoney Creek, and the Mohawk-McMaster Institute for Applied Health Sciences located at McMaster University in Hamilton.

Chỗ ở

Living In A Homestay

The Homestay program allows our international visa students a chance to live with a Canadian family. This offers several benefits:

Make new friends easily

Learn casual English as it is used in day-to-day life

Witness and experience Canadian culture first hand

C&M Homestay personally interviews all host families to make sure that you will be in a warm and comfortable family environment.

For detailed information on how to arrange homestay accommodation, please contact - C&M Homestay Agency, Tel: 001-416-804-8983, Fax: 001-416-519-8983.

On Campus Housing (Residence)

Mohawk College Residence is awarded to International students by lottery because of the demand, so apply before May 15th for September accommodation. Visit the residence web site to make arrangements and to print off a residence application form. There are a number of rooms set aside for international students - apply early.

Off Campus Housing

Our Student Engagement office receives calls everyday from landlords who wish to host students in their rental accommodations. Student Engagement provides off-campus housing information for students who wish to find their own accommodation.

Thông tin bổ sung

Mọi thông tin hỗ trợ về tư vấn du học, thông tin hỗ trợ tài chính hoặc hướng dẫn cách thức tìm các chương trình học bổng, xin vui lòng điền thông tin vào form có sẵn, hoặc liên hệ với EasyUni Việt Nam theo số hotline - email: hello-vn@easyuni.com

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Architecture, Building 2 Aviation 1 Business, Management 2 Creative Arts & Design 1 Education and Teaching 2 Engineering 1 Mass Communication & Media 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ