Stanford International College of Business and Technology Cover Photo
Stanford International College of Business and Technology Logo
Stanford International College of Business and Technology Logo

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Quốc tế Stanford

Ontario, Canada

Advertisement

universities with courses in Computer Science and IT

universities with courses in Hotel Management and Hospitality

universities with courses in Mass Communication and Media

Statistics
10 Undergraduate programs
0 Postgraduate programs

Overview

Statistics
Institution type Private
Year established Data not available
Campus setting Data not available
Student population Medium (1,001 to 10,000)
foreign students Data not available
Nationalities Data not available
Advertisement

About Đại học Kinh doanh và Công nghệ Quốc tế Stanford

Đại học Quốc tế Stanford được thành lập vào năm 2003, được đăng ký là một Đại học tư nhân đào tạo nghề nghiệp theo bộ luật Private Career Colleges Act vào năm 2005. Trường cung cấp các chương trình đào tạo chứng chỉ và văn bằng kinh doanh, công nghệ thông tin và các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại trụ sở đặt tại Toronto, Mississauga , Scarborough, và Kitchener. Chúng tôi là thành viên của Hiệp hội Quốc gia các nghiệp Cao đẳng (NACC) và nghiệp Cao đẳng Ontario (CCO) (trước đây là Hội Ontario của Trường Cao Đẳng nghề nghiệp).

 

Admissions

Intakes

Admissions Statistics
IELTS Data not available
TOEFL Data not available

For admission requirements and intakes for each individual course/programme please refer to course details.

Or, contact us for more information

Courses available 10

Tuition and application fees

Data not available

Estimated tuition fees as reported by the institution.

Tuition and Application Statistics
Application fee (local students) Data not available
Application fee (foreign students) Data not available
Student visa fee (foreign students) Data not available

Living cost

Data not available

Average living cost in Canada

The amount is indicated taking into account the average cost of food, accommodation, etc in Canada for 2023

Costs Statistics
Food Data not available
Accommodation Data not available
Others Data not available

Accommodation

Đại họcStanford cung cấp dịch vụ tìm chổ ở miễn phí để giúp sinh viên tìm được nơi ở phù hợp gần trường. 

Campus

Đại học quốc tế Stanford về kinh doanh và kỹ thuật có 5 khu đại học:

  • Kitchener Campus
  • Mississauga Campus
  • Scarborough Campus
  • Toronto Campus

Student population

Medium (1,001 to 10,000)

Total population

Student Statistics
Undergraduate students Data not available
Postgraduate students Data not available
foreign students Data not available

Photos

More

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison