Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Hong Kong Baptist University (HKBU)

Hong Kong
Rankings:
  • 45 2014 QS University Rankings: Asia
  • 318 QS World University Rankings 2014
  • 288 QS World University Rankings 2013
  • 318 THE World University Rankings 2013-2014
  • 314 THE World University Rankings 2014-2015
  • 281 QS World University Rankings 2015
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 6 Business, Management 1 Humanities & Social Sciences 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ