Du học tại Hong Kong

Hong Kong là nơi tọa lạc của rất nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới. Trong số 19 trường đại học địa phương tại đây, đã có 3 trường được lọt vào top 50 của bảng xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symond và 3 trường khác nằm trong top 300. 

Các trường đại học tại hong Kong cũng là nơi tổ chức rất nhiều chương trình quản lý và điều hành kinh doanh tốt nhất thế giới. Ngoài ra, còn luôn ưu tiên cung cấp các chương trình liên kết hợp tác với các trường đại học uy tín trên khắp thế giới. 

Các trường đại học nổi bật