Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

International Culinary Institute (ICI), Hong Kong

Hong Kong
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt USD 573 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 1%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 4

Hotel Management & Hospitality 4

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ