Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

WMG, School for Professional Development

Hong Kong
Rankings:
  • 57 QS World University Rankings 2018
Campus setting Urban
Chi phí sinh hoạt Contact the university / college
Mật độ sinh viên Contact the university / college
Sinh viên quốc tế Contact the university / college
Loại trường Contact the university / college

Cần thêm thông tin? Liên hệ ở đây

Liên hệ với team tư vấn để biết thêm thông tin. Miễn phí!

Sau khi gửi câu hỏi, nhân viên tư vấn sinh viên sẽ sớm liên hệ với bạn.

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 3

Architecture, Building 1 Business, Management 3 Computer Science, IT 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ