Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Công nghệ và Sáng tạo Châu Á Thái Bình Dương (A.P.U)

Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia

Khóa học

14 courses found
Filter courses
Master of Accounting
Thạc sĩ
Full-time
1 year
 • Tuition Fees
 • MYR 32600,00 - Malaysian students
 • ₫ 206,519,445 - International students
 • Full tuition fee
Master of Finance
Thạc sĩ
Full-time
1 year
 • Tuition Fees
 • MYR 32600,00 - Malaysian students
 • ₫ 206,519,445 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Accounting
Cao Đẳng
Full-time
2 years
 • Tuition Fees
 • MYR 43900,00 - Malaysian students
 • ₫ 273,862,743 - International students
 • Full tuition fee
PhD in Finance
Tiến sĩ (PhD)
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 45000,00 - Malaysian students
 • ₫ 252,537,365 - International students
 • Full tuition fee