Japanese Preparatory Programme- Science/Engineering

INTEC Education College
Shah Alam, Selangor, Malaysia
Chứng chỉ
Dự bị
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
1 year
Kỳ nhập học
Tháng 7
Total tuition fee (local)
₫ 117,289,576
Total tuition fee (foreign)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Chia sẻ