Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Khoa học và Quản lý (MSU)

Malaysia

Khóa học

5 courses found
Filter courses
Bachelor in SPA Management (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 45000,00 - Malaysian students
 • ₫ 384,193,512 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in SPA Management
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 27000,00 - Malaysian students
 • ₫ 230,819,152 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Beauty Management
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 28000,00 - Malaysian students
 • ₫ 230,314,077 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Hair Dressing
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 29000,00 - Malaysian students
 • ₫ 230,314,077 - International students
 • Full tuition fee