Diploma in Accounting

Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)
Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
Chứng chỉ
Cao Đẳng
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
30 months
Kỳ nhập học
Tháng 3 Tháng 7 Tháng 11
Total tuition fee (local)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Total tuition fee (foreign)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Chia sẻ