Technische Universität München Asia (TUM Asia) Cover Photo
Technische Universität München Asia (TUM Asia) Logo
Technische Universität München Asia (TUM Asia) Logo

Technische Universität München Asia (TUM Asia)

Singapore

Advertisement

universities with courses in Computer Science and IT

Statistics
2 Undergraduate programs
6 Postgraduate programs

Overview

Statistics
Institution type Private
Year established Data not available
Campus setting Data not available
Student population Small (1,000 or less)
foreign students 40%
Nationalities Data not available
Advertisement

About Technische Universität München Asia (TUM Asia)

TUM Asia là trụ sở duy nhất từ thương hiệu Technische Universität München (TUM) và cũng là dự án liên doanh nước ngoài đầu tiên với các trường đại học tại Đức. Được thành lập năm 2002 dưới lời mời của chính phủ Singapore, TUM Asia hiện là một trong những trường cung cấp chương trình học hàng đầu châu Á. TUM Asia tạo cơ hội cho:

  • Các chương trình Kỹ sư từ Đức kết hợp Châu Á

  • Khóa học thực hành bao gồm một chương trình thực tập bắt buộc và bảo vệ luận án.

  • Các chứng chỉ của Đức dạy bằng tiếng Anh do các giáo sư Đức giảng dạy độc quyền tại Singapore.

  • Chứng chỉ từ cả 2 nước Đức-Singapore cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên ôn và toàn diện trong môi trường hội nhập toàn cầu

  • Bổ sung các chuyến đi thực địa đến trụ sở khu vực của công ty Đức và chương trình không kỹ thuật giảng dạy bởi các chuyên gia ngành công nghiệp.

TUM Asia cũng đào tạo 2 Văn bằng cử nhân và 6 Văn bằng tiến sĩ, tất cả đều được cấp từ trụ sở đại học chính của TUM

Admissions

Intakes

Admissions Statistics
IELTS Data not available
TOEFL Data not available

For admission requirements and intakes for each individual course/programme please refer to course details.

Or, contact us for more information

Courses available 8

Tuition and application fees

Data not available

Estimated tuition fees as reported by the institution.

Tuition and Application Statistics
Application fee (local students) Data not available
Application fee (foreign students) Data not available
Student visa fee (foreign students) Data not available

Living cost

Data not available

Average living cost in Singapore

The amount is indicated taking into account the average cost of food, accommodation, etc in Singapore for 2023

Costs Statistics
Food Data not available
Accommodation Data not available
Others Data not available

Campus

TUM Asia được tọa lạc tại Singapore

Student population

Small (1,000 or less)

Total population

Student Statistics
Undergraduate students Data not available
Postgraduate students Data not available
foreign students Data not available

Mission

TUM Asia tạo cơ hội cho:

  • Các chương trình Kỹ sư từ Đức kết hợp Châu Á

  • Khóa học thực hành bao gồm một chương trình thực tập bắt buộc và bảo vệ luận án.

  • Các chứng chỉ của Đức dạy bằng tiếng Anh do các giáo sư Đức giảng dạy độc quyền tại Singapore.

  • Chứng chỉ từ cả 2 nước Đức-Singapore cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên ôn và toàn diện trong môi trường hội nhập toàn cầu

  • Bổ sung các chuyến đi thực địa đến trụ sở khu vực của công ty Đức và chương trình không kỹ thuật giảng dạy bởi các chuyên gia ngành công nghiệp.

Photos

More

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison