Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Anglia Ruskin University

Cambridge, United Kingdom
Campus setting Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 19,636,364 mỗi month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 50%
Loại trường Công lập

Về Anglia Ruskin University

Các kháo học có sẵn 10

Applied and Pure Sciences 3 Computer Science and IT 1 Creative Arts & Design 1 Education and Teaching 1 Health and Medicine 1 Humanities & Social Sciences 4 Law 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ