Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Bangor University

Bangor, Wales, Vương Quốc Anh
Rankings:
  • 304 THE World University Rankings 2013-2014
  • 301 THE World University Rankings 2014-2015
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 27,498,513 per month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 25%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Business, Management 2 Creative Arts & Design 1 Education and Teaching 1 Health and Medicine 2 Humanities & Social Sciences 3 Law 1 MBA 1

Liên hệ

Chia sẻ