Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Bangor University

Bangor, Wales, United Kingdom
  • Đánh giá 304 THE World University Rankings 2013-2014
  • Đánh giá 301 THE World University Rankings 2014-2015
Campus setting Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 26,727,273 mỗi month
Mật độ sinh viên Large
Sinh viên quốc tế 25%
Loại trường Tư thục

Về Bangor University

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting and Finance 1 Business and Management 2 Creative Arts & Design 1 Education and Teaching 1 Health and Medicine 2 Humanities & Social Sciences 3 Law 1 MBA 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ