Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Birmingham City University

Birmingham, England, United Kingdom
Campus setting Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 21,921,818 mỗi month
Mật độ sinh viên Large
Sinh viên quốc tế 9%
Loại trường Công lập

Về Birmingham City University

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting and Finance 1 Business and Management 1 Creative Arts & Design 1 English Language 1 Law 4 Mass Communication & Media 2

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ