Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Bosworth Independent College

Leicester, Vương Quốc Anh
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 5

Accounting & Finance 3 Applied, Pure Sciences 3 Architecture, Building 3 Business, Management 2 Computer Science, IT 2 Creative Arts & Design 3 Engineering 2 English Language 4 Humanities & Social Sciences 1 Law 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ