Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Bournemouth And Poole College

Poole, England, Vương Quốc Anh
Campus setting Contact the university / college
Chi phí sinh hoạt Contact the university / college
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Contact the university / college
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 7

Accounting & Finance 1 Aviation 1 Beauty, Personal Care 2 Business, Management 2 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 3 Engineering 1 English Language 3 Health and Medicine 1 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ