Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Bournemouth And Poole College

Poole, England, Vương Quốc Anh
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 7

Accounting & Finance 1 Aviation 1 Beauty, Personal Care 2 Business, Management 2 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 3 Engineering 1 English Language 3 Health and Medicine 1 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 1

Liên hệ

Chia sẻ