Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Bournemouth And Poole College

Poole, England, United Kingdom
Campus setting Thông tin không có
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Thông tin không có
Loại trường Tư thục

Về Bournemouth And Poole College

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 7

Accounting & Finance 1 Aviation 1 Beauty, Personal Care 2 Business, Management 2 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 3 Engineering 1 English Language 3 Health and Medicine 1 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ