Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Bournemouth University

Poole, England, United Kingdom
Campus setting Thông tin không có
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Thông tin không có
Loại trường Công lập

Về Bournemouth University

Các kháo học có sẵn 10

Accounting and Finance 2 Business and Management 6 Creative Arts & Design 2 Engineering 1 Hotel Management & Hospitality 1 Mass Communication & Media 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ