Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

BPP University

London, England, United Kingdom
Campus setting Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 20,727,273 mỗi month
Mật độ sinh viên Large
Sinh viên quốc tế 50%
Loại trường Tư thục

Về BPP University

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting and Finance 3 Business and Management 3 Health and Medicine 1 Humanities & Social Sciences 1 Law 3

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ