Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

British Institute of Technology And E-Commerce

London, United Kingdom
Campus setting Thông tin không có
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế Thông tin không có
Loại trường Tư thục

Về British Institute of Technology And E-Commerce

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting & Finance 3 Business, Management 2 Computer Science, IT 2 Engineering 2 Hotel Management & Hospitality 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ