Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Buckinghamshire New University

England, United Kingdom
Campus setting Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 34,568,182 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 13%
Loại trường Công lập

Về Buckinghamshire New University

Các kháo học có sẵn 10

Business and Management 4 Creative Arts & Design 2 Education and Teaching 1 Hotel Management & Hospitality 2 Humanities & Social Sciences 2 Mass Communication & Media 1 Sports Science 3

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ