Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Canterbury Christ Church University

Broadstairs, United Kingdom
Campus setting Thông tin không có
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Thông tin không có
Loại trường Công lập

Về Canterbury Christ Church University

Các kháo học có sẵn 10

Accounting and Finance 1 Applied and Pure Sciences 3 Business and Management 3 Computer Science and IT 2 Creative Arts & Design 1 Education and Teaching 1 Mass Communication & Media 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ