Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Canterbury Christ Church University

Broadstairs, Vương Quốc Anh
Campus setting Thông tin không có
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Thông tin không có
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 3 Business, Management 3 Computer Science, IT 2 Creative Arts & Design 1 Education and Teaching 1 Mass Communication & Media 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ