Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

De Montfort University

Leicester, Vương Quốc Anh
Campus setting Contact the university / college
Chi phí sinh hoạt Contact the university / college
Mật độ sinh viên Contact the university / college
Sinh viên quốc tế Contact the university / college
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Business, Management 2 Computer Science, IT 2 Creative Arts & Design 1 Engineering 3 English Language 1 Health and Medicine 2 Humanities & Social Sciences 1 Law 2

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ