Tổng quan

Năm thành lập
1992
Loại
Public
Khóa học
10
Tuyển sinh
tha
Population
Thông tin này hiện không có
Bản xứ : Quốc tế
Thông tin này hiện không có

Khóa học được cung cấp

1Phản hồi

Edelin

20 Tháng 7 2016

Hi! I studied Architecture here and it was a good experience for me. The lecturers were helpful and encouraging and ...

thêm

Xem thêm