Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

De Montfort University

Leicester, Vương Quốc Anh
Campus setting Thông tin không có
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Thông tin không có
Sinh viên quốc tế Thông tin không có
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Business, Management 2 Computer Science, IT 2 Creative Arts & Design 1 Engineering 3 English Language 1 Health and Medicine 2 Humanities & Social Sciences 1 Law 2

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ