Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Edinburgh Napier University

Vương Quốc Anh
Campus setting Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 45,000,000 mỗi month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 30%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 157

Accounting & Finance 6 Agriculture Studies 3 Applied, Pure Sciences 12 Architecture, Building 6 Automotive Technology 1 Business, Management 29 Computer Science, IT 18 Creative Arts & Design 22 Education and Teaching 1 Engineering 24 English Language 4 Health and Medicine 9 Hotel Management & Hospitality 14 Humanities & Social Sciences 6 Law 5 Mass Communication & Media 22 MBA 2 Sports Science 4

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ