Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Loughborough University

Loughborough, Vương Quốc Anh
Rankings:
  • 265 QS World University Rankings 2014
  • 244 QS World University Rankings 2013
  • 374 THE World University Rankings 2013-2014
  • 228 QS World University Rankings 2015
Campus setting Contact the university / college
Chi phí sinh hoạt Contact the university / college
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Contact the university / college
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting & Finance 3 Business, Management 1 Engineering 3 English Language 2 Humanities & Social Sciences 2 Mass Communication & Media 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ