Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Newcastle College

Vương Quốc Anh
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế 70%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Aviation 1 Business, Management 4 Computer Science, IT 2 Creative Arts & Design 3 Engineering 1 Hotel Management & Hospitality 1 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Chia sẻ